Marian Marko


Medaila - Veteran Specnaza GRU

Táto medaila bola inštruktorovi Mariánovi Markovi udelená na základe absolvovania špeciálneho výcviku Specnaz v Ruskej Federácii.

Tu sa okrem samotného zvládnutia kurzu zúčastňoval na viacerých Ruských vojenských seminároch, kde úspešne obhájil svoje znalosti a skúsenosti v oblasti boja v extrémnych podmienkach.

Nikdy nezneužíval výcvik a dodržiaval úctu a lojálnosť k Specnaz GRU.


Dátum udelenia - 10.11.2009